Zorgverzekeraars

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar bij Movementz is mogelijk als die komt uit uw aanvullende verzekering. Waarvoor u een pakket/module kiest en met meestal een vastgestelde vergoeding. Die moet u dan wel zelf hebben afgesloten! Dat betekent, dat u altijd aanvullend verzekerd moet zijn om de gesprekken bij Movementz gedeeltelijk vergoed te krijgen.

In uw polis van de zorgverzekeraar staat of u aanvullend verzekerd bent. U moet er voor zorgen, dat u aanvullend verzekerd bent voor “Alternatieve Zorg” (code 90); dit geldt voor alle vormen van therapie bij Movementz. In uw polis staan ook de voorwaarden waaronder de verzekering gaat vergoeden. Het is namelijk vaak zo, dat u zelf een gedeelte van de rekening moet betalen. Uw verzekering vermeld ook hoe hoog het aantal te vergoeden gesprekken is.

Heeft u zich niet bijverzekerd, dan zult u de therapie helaas zelf moeten bekostigen.

U kunt ook met uw zorgverzekeraar bellen en bovengenoemde zaken navragen.