Aanvullende informatie

Als Hypno-psychotherapeute ben ik aangesloten bij de

NVPA Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten met als registratienummer 104091

NVECP kwaliteitsregister voor psychotherapie erkent door EAP (Europees Association for Psychotherapy) met als registratienummer 10133

Daarbij sta ik ingeschreven in het RBCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg , met als licentienummer 205001R Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Movementz geregistreerd met het KvK nummer: 34258834

Klachten

Mocht u over iets ontevreden zijn en we komen er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging (www.NVPA.org). Daar kunt u beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.