Hypnotherapie

meditatieHypnotische trance is een andere bewustzijnstoestand dan in het dagelijkse leven, maar wel een heel natuurlijke. Het is te vergelijken met dagdromen, geconcentreerd lezen van een boek of met meditatie. Door deze naar binnen gerichte aandacht kan het lichaam zich helemaal ontspannen en is de cliënt vrij van hinderlijke gedachten. Hierdoor kun jij je helemaal concentreren op  het voelen wat er werkelijk van binnen speelt. Van dit natuurlijke verschijnsel, de geconcentreerde aandacht, maakt de hypnotherapeut gebruik. Hypnotherapie is een verbale therapie waarbij trance gericht benut wordt voor een groot aantal verschillende doeleinden. Onder deskundige begeleiding krijg jij meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen vermogens als het stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten beter worden aangesproken.

Een hypnotherapeut behandelt niet de klacht maar de oorzaak. Daarom vindt eerst een uitvoerig gesprek plaats waarbij jij de therapeut alle voor de therapie belangrijke informatie geeft.
Er wordt naar aanleiding van de hulpvraag een therapeutische doelstelling geformuleerd.

Vervolgens wordt de opbouw van de therapie besproken. De therapie is er op gericht dat jij onder begeleiding van de therapeut de hypnotische trance leert te gebruiken om de gestelde doelen te bereiken.
Hypnotherapie wordt toegepast in kortdurende therapievormen. Heel vaak is er al na enkele sessies een grote verbetering te bemerken. Bij bepaalde geïsoleerde problemen kan soms worden volstaan   met één of enkele sessies. Vaak is er al na enkele sessies een grote verbetering merkbaar. Het één en ander is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld.

 

Wanneer  integratieve psycho-, en hypnotherapie;

 • Chronisch stress syndroom, gevoeligheid voor spanningen, nervositeit, burn-out.
 • Verliesverwerking, zoals overlijden, scheiding, amputatie, gezondheid, faillissement.
 • Slaapproblemen, slapeloosheid en nare dromen.
 • Verwerking van pijnlijke gebeurtenissen.
 • Traumatische ervaringen (ook oude trauma’s).
 • Depressie, somberheid, onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens.
 • Angsten, sociale angst, faalangst en fobieën.
 • Vragen rondom zingeving.
 • Psychosomatische klachten (wanneer een lichaamsklacht geen duidelijke oorzaak heeft).
 • Levensfaseproblematiek:
 • Quarter crisis bij jongeren, vermoeidheid, geen energie, meerkeuze stress, verkeerde loopbaan- keuze, wat nu? Wat is mijn levensbestemming?
 • Context crisis; ik blijf maar ronddraaien, maatschappelijke verwachtingen, steeds meer twijfels, toenemende vermoeidheid.
 • Vrouwen in de overgang met psychische  klachten (ben ik het of zijn de hormonen?).
 • Ouderen begeleiding; schoon schip maken en hoe houd ik greep op de regie van mijn leven? Ik ben de laatste tijd zo emotioneel en weet er niet zo goed raad mee?