EMDR

De EMDR behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapie vormen gecombineerd waarmee een effectieve verwerking compleet wordt.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen en bij kinderen. Klachten verminderen of verdwijnen in slechts enkele sessies en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

HOE WERKT EMDR?

Dat EMDR werkt bij trauma en angsten lijdt geen twijfel. Er bestaan inmiddels 21 gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma en angst.

De therapeut zal samen met jouw de klachten doornemen en de eventuele gebeurtenis bespreken waar de gedachten, beelden en gevoelens worden besproken. Het is nodig om deze informatie over de eventuele nare ervaring te verzamelen om daarna het verwerkingsproces op gang te brengen. Door het met de ogen volgen van de hand van de therapeut of audio stimulatie wordt “het informatie verwerkingssysteem” in de hersenen gestimuleerd.

De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Na elke set oogbewegingen wordt je gevraagd je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest en/of zelfs verdwijnt.

 

WANNEER EMDR?

Bepaalde ervaringen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerken’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten zoals bijvoorbeeld:

 • Prikkelbaarheid
 • Woede-uitbarstingen
 • Concentratie stoornissen
 • Overmatige waakzaamheid
 • Buitensporige schrikreacties
 • Moeite met in- of doorslapen
 • Nachtmerries of flashbacks
 • Beperkt uiten van gevoelens
 • Intense reacties van angst
 • Hulpeloosheid of walging
 • Instabiliteit in de emotionele beleving.

Het uitgangspunt van EMDR is dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is je helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te doen laten verdwijnen.

 

PTSS en EMDR.

PTSS – Posttraumatische Stressstoornis is een diagnose van bijvoorbeeld een psychisch trauma en komt op wanneer de normale verwerking niet meer helpt en handelen niet meer lijkt te baten. Een traumatische reactie bestaat uit hyperactivering, dwangmatige herbeleving (het opnieuw beleven van de traumatische ervaring), dissociatie, verdringing, angstreacties en vervlakking (verandering bewustzijnstoestand, vertekende beleving van de werkelijkheid en verandert toekomstbesef).

Jaarlijks krijgen veel mensen te maken met een nare ervaring zoals een ongeval, lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, misbruik, verlies etc. Een groot deel van de mensen kan zo’n nare ervaring goed verwerken. Een ander deel krijgt direct of jaren later last van deze ervaring(en). Veel mensen hebben klachten die lichamelijk kunnen zijn maar ook kan men veel last hebben van de herinnering en het maar niet uit het hoofd zetten. Ook nachtmerries, slapeloosheid, angsten en depressieve gevoelens kunnen kenmerken zijn. Men spreekt dan van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Deze klachten zijn vaak zo ernstig dat de persoon niet meer in staat is normaal te functioneren. De behandeling van deze klachten was in het verleden vaak ingewikkeld, langdurig en vaak ook zonder succes. Dit blijkt uit veel wetenschappelijke onderzoeken. De laatste ontwikkelingen op het gebied van verwerking van psychotrauma maken duidelijk dat de verwerking van traumatische behandelingen in bepaalde gevallen aanmerkelijk kan worden versneld door het toepassen van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).